Kepaniteraan

1. Nama : - wapan
  Tempat/ Tgl. Lahir : -, -
  NIP : -
  Pangkat/ Gol. Ruang : - / -
  Jabatan : Wakil Panitera

 

 
2. Nama : ZULFIATU HIFDZILLAH, S.Ag., S.H. wapan
  Tempat/ Tgl. Lahir : Pasuruan, 11 Februari 1976
  NIP : 19760211 200312 2 002
  Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.I/ III/d
  Jabatan : Panitera Muda Hukum

 

 
3. Nama : ZULKIFRI, S.H. wapan
  Tempat/ Tgl. Lahir : Pasuruan, 21 Agustus 1960
  NIP : 19600821 198503 1 008
  Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I / III/d
  Jabatan : Panitera Muda Permohonan

 

 
4. Nama : SITI ULFAH, S.H. wapan
  Tempat/ Tgl. Lahir : Pasuruan, 03 November 1963
  NIP : 19631103 199203 2 002
  Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I / III/d
  Jabatan : Panitera Muda Gugatan

 

 
Top