Jurusita & Jurusita Pengganti

        su
1. Nama : SUUD
  Tempat/ Tgl. Lahir : Pasuruan, 01 Januari 1962
  NIP : 19620101 200701 1 008
  Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur/ II/c
  Jabatan : Jurusita Pengganti
        su
2. Nama : SAIFUl SAFARI
  Tempat/ Tgl. Lahir : Pamekasan, 19 Juli 1972
  NIP : 19720719 201408 1 002
  Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk. I/ II/b
  Jabatan : Jurusita Pengganti
        su
3. Nama : CHALIMAH
  Tempat/ Tgl. Lahir : Surabaya, 29 April 1976
  NIP : 19760429 201405 2 001
  Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I/ II/b
  Jabatan : Jurusita Pengganti
Top